על המלחמה

שׂונא אש צלפים. סבא שלי נהרג מאש צלפים. הסבא השלי שני נשׂא את סבתי שתחייה לאשה תחת אש צלפים. הם רוצים לחסל אותי, אישית.

שׂונא מלחמות. אין לכן מושׂג כמה. שׂונא אותן, ושׂונא את האנשים שמקדמים אותן: אנשי תעשׂיית הנשק, המשוגעים הדתיים, ושאר חולי-הנפש שאוהבים ריח של נפל"מ על הבוקר. תשוח קומתם, יתמקמק בשׂרם,  ותרדוף אותם רוחו של האדמו"ר מצימערמאן מסוף העולם ועד סופו.

יש רק דרך אחת לטפל במשוגעים האלה.
אנשי תעשׂיית הנשק – לחלל! 
הטילים – לירח!
מזל"טים – לבדיקת פני מאדים!
מסניפי נפל"מ ומשוגעים דתיים – לחזית!
צאו וכבשו את החלל, והייתם ככוכבי השמים לרוב. רק עופו לנו מהעיניים.