מצע סוציאל-דמוקרטי

כשצריך להעלות שני טורים באותו יום רק כדי להספיק לדווח על המאורעות בשטח, מסתבר שהמהפכה כבר התחילה. המטה הסוציאל-דמוקרטי, גוף המאגד אישים וקבוצות בגוון שׂמאלי מובהק, הזדרז בתגובה לקריאה של "עבודה שחורה" למפקד, וחיבר מסמך. שתי הערות מרכזיות משלי:

א) בחלומי אני עדיין רואה שלום במדינה אחת. אבל בין שתיים גם לוקח.
ב) היחס לדמוקרטיא אינו מוגדר דיו, וודאי שאינו ישיר מספיק לטעמי.

חוץ מזה חתמתי. ואתן/ם?

*   *   *   *   *   *   *

על מנת לגבש ברית של כוחות פוליטיים אשר יאבקו לתיקון כולל של החברה הישׂראלית, על פי עקרונות ברורים ותוכנית מסודרת, אנו מבקשים לקבוע מה הן המטרות של הסוציאל-דמוקרטים בישׂראל:

 • משטר של פיקוח ומעורבות ממלכתית על המשק ושווקים למיניהם, ועל השירותים הלאומיים והחברתיים כתנאי הכרחי לקיומם והתפתחותם של המשק והחברה.
 • כל המשאבים הטבעיים – מים, אוויר, קרקע, חופי הימים והאגמים, המחצבים – שייכים לכל אזרחי המדינה. שימוש פרטי בהם ייעשה אך ורק בתנאי חכירה כאשר המדינה מקבלת דמי חכירה הולמים. כל התשתיות האסטרטגיות – אנרגיה, רכבות, כבישים, הפקת מים והולכתם, תקשורת קווית -בבעלות המדינה. הוא הדין לגבי התשתיות החברתיות – חינוך, רווחה ושירותי התעסוקה וההגנה על זכויות העובד. שירותים אחרים, כגון בריאות ואשפוז, בפיקוח והכוונה מלאים של הממשלה, כדי להבטיח נגישות שווה לכל האוכלוסייה ללא יוצא מן הכלל.
 • הבטחת חופש התארגנות והתאגדות עובדות/ים בוועדי עובדות/ים ואיגודים מקצועיים להגנה על שכרם/ן ותנאי עבודתם/ן ולשיפורם, כזכות יסוד של כל עובד/ת במדינה דמוקרטית. כך גם לעגן את זכות השביתה כזכות יסוד חברתית, להבטיח את הזכות לשביתה בנושאי מדיניות חברתית כלכלית, ואת הזכות הבלתי מוגבלת לשביתות סולידאריות, יש לעגן זכויות אלה בחוק ולנקוט בסנקציות נגד המעסיקים שאינם מצייתים לו. קביעת שכר מינימום באמצעות חוק או הסכמים קיבוציים, החלים על כל המשק, בשיעור שאינו נופל מ 60% מהשכר הממוצע למשרה מלאה.
 • מימון תקציב המדינה באמצעות מיסוי ישיר פרוגרסיבי, והקטנת חלקו של המיסוי העקיף בכלל המס, בעיקר המיסים המוטלים על מוצרי צריכה בסיסיים. חובת המדינה להבטיח לכל תושביה חינוך חינם מגיל שנה ועד תום האוניברסיטה וסל שירותי בריאות מקיף, לרבות טיפולי שיניים לגיל הרך וסיעוד מלא לגיל הזהב ולבעלי/ות מוגבלויות.
 • לא ניתן לבסס חברה צודקת על השליטה בעם אחר, לכן החתירה לשלום, המבוסס על שתי מדינות לשני עמים, היא אבן יסוד של המצע.
 • לא ניתן לבנות חברה צודקת על הפליה ,לכן מלחמת חורמה נגד כל סוג של הפליה על רקע דת,לאום, מין, וגזע היא עקרון יסוד של המצע. חשוב לטפל באי-שוויון מאשר בעוני. טיפול בעוני הוא טיפול בסימפטומים ולא בשורשי הבעיה. הגברת השוויון באמצעות שוק העבודה המפוקח תקטין את מימדי העוני. צמצום הפערים צריך לבוא דרך מערכת השכר,. דרך נוספת להגברת השוויון היא הדמוקרטיזציה של ההון. יש לשתף את העובדים/ות בבעלות על ההון באמצעות קרנות פנסיה וגמל שבבעלות ובשליטת האיגודים המקצועיים.
 • הגנה על הסביבה וקיום תקשורת ציבורית הם אבני היסוד של התיקון הכולל הנחוץ לחברה הישראלית, וחלק בלתי נפרד של המצע הסוציאל דמוקרטי.
 • הבטחת הדמוקרטיה במדינה הפלורליסטית תעשה על ידי חובת המפלגות לבחור את נציג(ות)יהן בצורה דמוקרטית, וזכות הציבור לקבוע סופית את מספרם/ן ומיקומם/ן של הנבחרים/ות בכנסת.

15 תגובות על הפוסט “מצע סוציאל-דמוקרטי

 1. חזק וברוך ~
  הוספתי את פרטיך לרשימה.

  (בינתיים מסתמנת אפשרות שהרשימה תערך באופן שיתופי על-ידי קבוצה מתנדבת. אם כך יהיה, נדבר עוד על מדיניות השקיפות והפרטיות).

 2. לדעתי המטרה צריכה להיות ספירת כמות האזרחים בציבור הכללי שיתמכו במדיניות כלכלית סוציאל-דמוקרטית נטו. אולי בכלל צריך להגביל את זה ל"מדינת רווחה" אבל לצורך העניין לטעמי צריך להמעיט בנקודות ולתת כמה שיותר בסיסי אבל בלי אפשר להתחמק.
  כלומר:
  מהי סוציאל דמוקרטיה במובן הכי פשוט?
  אספקת השירותים הבאים חינם: חינוך, בריאות ותשתיות למיניהן.
  תוך התנהלות דמוקרטית. כלומר, דמוקרטיה ארגונית לפחות ברמת ארגוני העובדים.

  להשאיר סעיפים:
  משאבים טבעיים, ארגוני עובדים, מיסוי (בלי אוניברסיטה),

  סעיפים להוריד:
  שלום ואיך לעשות אותו, אפליה, פיקוח ומעורבות (אפשר לתמוך בסוציאל דמוקרטיה עם שכר חופשי גבוה – ראה מדינות סקנדינביה).

  "לא ניתן לבסס חברה צודקת על השליטה בעם אחר, לכן החתירה לשלום, המבוסס על שתי מדינות לשני עמים, היא אבן יסוד של המצע."
  כמה אנשים תומכי מדינת רווחה לא יחתמו בגלל החלק הלא רלוונטי הזה?

 3. ירדן –

  בעוד אתה עורך את הערותיך, ניסיתי גם אני גרסא מקוצרת. אח"כ אעמיד מול ההערות שלך ונמשיך לעצב יחד.

  **

  א) אחריות המדינה למשאביה ולמערכותיה:
  כל המשאבים הטבעיים – מים, אוויר, קרקע, חופי הימים והאגמים, המחצבים – שייכים לכל אזרחי המדינה. כל התשתיות האסטרטגיות – אנרגיה, רכבות, כבישים, הפקת מים והולכתם, תקשורת קווית ותקשורת ציבורית – תהיינה בבעלות המדינה. הוא הדין לגבי התשתיות החברתיות – חינוך, בריאות, רווחה ושירותי התעסוקה וההגנה על זכויות העובד.

  ב) עבודה:
  חופש ההתארגנות וההתאגדות בוועדי עובדות/ים ואיגודים מקצועיים להגנה על שׂכר, ולשיפור תנאי העבודה יוכר כזכות יסוד של כל עובד/ת במדינה הדמוקרטית.
  שׂכר מינימום יקבע באמצעות חוק או הסכמים קיבוציים, החלים על כל המשק, בשיעור שאינו נופל מ 60% מהשכר הממוצע למשרה מלאה.

  ג) חינוך ובריאות:
  המדינה תבטיח לכל אזרחי(ות)יה מערכת בריאות ציבורית ברמה הגבוהה ביותר, וחינוך חינם ממעונות יום ועד אוניברסיטא.

  ד) אמנה אזרחית:
  כמובטח במגילת העצמאות תקיים מדינת שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; ותשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות.

  ה) טבע וסביבה:
  הגנה על הסביבה היא אבן יסוד של התיקון הכולל, הנחוץ לחברה הישׂראלית, וחלק בלתי נפרד של המצע הסוציאל דמוקרטי.

  ו) שלום:
  המחנה הסוציאל-דמוקרטי מאמין באפשרות לשלום, וחותר להגשמתו.

 4. א.

  1. לדעתי סעיף א דורש הבהרות אופרטיביות לגבי מהלכי הלאמה ועצירת הפרטה ולא רק אמירה כללית ש"זה של המדינה". אתה מחר ראש ממשלה, מה אתה עושה? החלק השני של סעיף ב הוא דוגמה ליעד קונקרטי.

  2. ערוץ 2 + 10 הם להבנתי המוגבלת ערוץ ציבורי (שהרי הוא נתון לרגולציה, בניגוד לערוץ של הרבובדיה) אבל עם בעלות פרטית. כנל הרדיו האזורי. האם אתה מתכוון להלאימם או רק לטפח את ערוץ 1 וקול ישראל? לא ברור.

  תקשורת קווית – האם בכוונתך להלאים את בזק (ואם כן למה רק התקשורת הקווית? – תלאים גם את פלאפון).

  3. מכיוון שבציבור הרחב "חינוך" ו"בריאות" אינם נתפסים כתשתית עדיף לדעתי לפצל לסעיף נפרד (לאחד עם ג)

  ב.

  1. החלק הראשון הוא למיטב הבנתי (צריך לברר עם עמי וטורי) חלק מהחוק במדינה כבר שנים רבות. הבעיה אינה היעדר חוק שמתיר התאגדות אלא היעדר אכיפה ונורמה חברתית אנטי-התאגדות. לכן הייתי מנסח בהתאם.

  2. חסר לי מאוד היעדר התייחסות לחברות קבלן וחברות כ"א. הגישה הרדיקלית טוענת שצריך לאסור לחלוטין פעולת חברות כאלה. אני קצת חושב שזה רף לא ריאלי. הנטייה שלי היא לומר שבמקצועות מסויימים השיטה תהיה אסורה (הוראה למשל), אך זה מזמין ביקורת משמאל.

  3. גם לגבי שכר מינימום וגם לגבי חוקי עבודה אחרים יש בעיה גדולה של אכיפה – חסר.

  ג. מה זה "בריאות ברמה הגבוהה ביותר"? תמיד אפשר לקנות עוד תרופות זה בור ללא תחתית. אולי כדאי להתחייב לסטנדרט בינלאומי מסוים, לא יודע איזה.
  חינוך חינם – להגיד מאיזה גיל (שנה/מתום חופשת הלידה) [לא חשוב אם זה משפחתון גן או מעון], ובאוניברסיטה איזה תואר.

  ד. זה לא ממש קשור לס"ד (אפשר להיות קפיטליסט גמור ולתמוך בזה) – האם צריך? אם כן, הייתי מתמקד ביעד מניעת אפלייה (ר' מצע חד"ש) – נגד מיעוטים, נשים, מזרחיים וכו'

  ה. כשמנקים את המליצות יוצא שאתה לא אומר שום דבר קונקרטי. אפשר לחפש חומר באתר הירוקה-מימד.

  סעיף ו הייתי מוחק – על האמירה העמומה הזו יכול לחתום גם ליברמן וגם ביילין ולכן היא חסרת משמעות. לדוגמה – האם המחנה הס"ד מאמין באפשרות בשלום עם אחמדינג'אד ונצראללה? האם הוא בעד מדינה פלסטינית?
  פריטים חשובים לדעתי בטקסט של יהושע ונשמטו כאן:

  ז. מיסוי – סופר חשוב ו"טאבו" בדיון הציבורי בארץ (באמריקה זה שורש הויכוח בין דמוקרטים לרפובליקאים, וכנל בין שמאל לימין בצרפת). אם מרשים לי רק 5 סעיפים במצע – מיסוי יהיה אחד מהם.

  ח. אי שוויון לעומת עוני – העוני כסימפטום למחלה.

 5. איתי –
  תודה על התגובה המפורטת. חלק אני מקבל ישר; אגיב על מה שעוד טעון דיון לטעמי.

  א.1. דוקא כאן קשה לי עם ההצהרה המדוייקת. זו אינה תכנית פעולה, אלא מסמך עקרונות כללי. אם אעלה מתווה מסויים להלאמה, מייד תקפוץ מישהי שיש לה דוקא מתווה אחר, ועל זה תיפול ההסכמה.
  דוקא החלק שציינת לטובה בעייתי בעיני. השארתי אותו מתוך רצון לשמור על כמה שיותר מטיוטא הקודמת. מדוע 60%? מדוע לא 50 או 65?

  א.2 –
  צודק. גם כאן השארתי מתוך רצון לקצץ כמה שפחות. אמשיך לחשוב.

  ב.
  מקבל את עניין האכיפה.
  לגבי חברות קבלן – לי לא אכפת, כל עוד הן תשמורנה על החוק. אני לא בעד לאסור איסורים סתם. ביקורת משׂמאל ודאי תגיע, אבל רק מלב לבה של השלולית.

  ד. (וזו תשובה גם לך, ירדן)

  זה קשור באופן הדוק לס"ד. למעשׂה, זה עמוד תווך של החלק השני של ס"ד – הדמוקרטיא.
  אם יש לכם פנאי, ראו את הטור והדיון כאן: http://www.yehudemo.org/?p=1176
  אם אין, חשבו על זה:
  אני שירתּי בצבא 3 שנים. נשים משרתות 2. ערבים וחרדים לא משרתים כלל. איפה בדיוק השוויון האזרחי? ולא, הטיעון הזה אינו נמצא במצע של חד"ש.

  בשבוע הבא ב"ה אנסה לגבש נוסח חדש, שיקח בחשבון את כל ההערות. אם ת/יתקל מי מהקוראות/ים בעוד נסיונות מסתובבים בשטח, אנא שׂימו קישור בתגובה כאן.

 6. 1. עובדי הקבלן שלא היכרת – אני לא מדבר רק על מאבטחים ומנקים

  http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=733572&contrassID=2&subContrassID=1&sbSubContrassID=0

  http://www.blacklabor.org/?p=10903

  היקף הבעיה –
  http://www.shelly.org.il/%3Fp%3D1138

  2. הצהרות עמומות כמו "הקרקע שייכת לכולנו" או "החינוך יהיה בראש סדר העדיפויות" אינן מבחינות בין המחנה הזה ובין אחרים. גם על מה שנאמר בהכרזת העצמאות ומצוטט בסעיף ד ליברמן ביבי וביילין יכולים לחתום. אני רוצה לדעת פחות או יותר מהם 5-10 הצעדים הראשונים שיעשה ראש ממשלה ס"ד כשיעלה לשלטון, לא בהכרח חייבים לציין יעדים כמותיים כמו 60% או גיל תחילת חינוך חינם – אבל אלו צעדים אופרטיביים. עצם הכללתם של צעדים אלה ולא אחרים (למשל הגדלת קצבאות ילדים, הארכת חופשת לידה) אומרת משהו על סדר עדיפויות.

  ושוב – בסדר עדיפויות אני לא מחפש דמוקרטיה ישירה אלא דעת מומחים, ייתכן שאילו רוב קוראיך היו נשים נשואות, חופשת הלידה היתה מקבלת עדיפות על שכר מינימום.

  3. לדעתי אתה צריך להביא את הטיוטה שלך (אחרי שבישלת אותה לטעמך, כרגע זה עוד לא שם) לפגישה עם עמי וטורי ודני גוטווין שכניך לאוניברסיטה. להציב מראש תנאי שהמגבלה היא 200 מילה על 5-10 סעיפים ולכן רוצים להיות אופרטיביים ובלי היסטוריה ומליצות נבובות (קישוטים תוסיף אח"כ זה לא בספירת המלים).

  200 מילה שעמי וטורי חתם עליהן אני חותם בעיניים עצומות.

 7. איתי –

  קודם כל, אני מקבל את ההצעה במס' 3. אני גם מסכים שצריך לטחון עוד הרבה מים עד שנצרף את השניים.

  2. הלואי והיה רוב בקהל כאן לנשים נשׂואות.
  יכול להיות שמעונות ברמה גבוהה (כזו שהיית שולח אליהם בעצמך את טפך) אכן צריכים להיות גבוה בסדר היום.

  בכלל, זה נושׂא גדול ומורכב, שכולל בתוכו יותר מאשר תנאי עבודה. למשל, מעונות מאיזה גיל? אני חסיד של הנקה. מעבר לפן האישי המקסים, מחקרים מראים שבריאות הציבור מרויחה הרבה מהנקה ממושכת. מדוע לא להניח למי שרוצה לבלות את שנות הינקות עם הטף? (גם אתם, בנים. אפשר לשאוב חלב).
  ומצד שני, אולי הגיע הזמן לחשוב כיצד לעודד דוקא נשים בוגרות יותר לחזור לשוק העבודה. מי שגדלה כמה ילדים כהלכה, איזה עבודה כבר גדולה עליה?

  בקשר לרישא של סעיף 2 –
  מקבל. הנה רשימה של חזיתות שאני מצפה מהממשלה הסוציאל-דמוקרטית להתחייב להביא להשלמתן בתוך 7 השנים הקרובות:

  א) הצמדת שׂכר הבסיס של עובדות/י הוראה במשׂרד החנוך (ותואמיו) לשׂכר הממוצע במשק.
  ב) תפקוד מלא של רכבת מהירה ומערך רכבות נלווה בכל הארץ.
  ג) השלמת השלב הראשון בהחלת שירות חובה אזרחי: כל מי שרוצה – יכולה/ה. ומתחילים לדבר מה לעשׂות עם מי שלא רוצה.

  ואני יודע שהממוצע כרגע עומד על משהו כמו בחירות בשנתיים וחצי. הגיע הזמן להתחיל לחשוב גם לטווח הבינוני.

 8. גם ביבי רוצה רכבת. למעשה זה אחד מהפרויקטים הגדולים שהוא מדבר עליהם. משהו שלא מבחין בינך ובין ביבי הוא בעדיפות נמוכה בעיני כשיש 200 מלים (לדוגמה: מלחמה חסרת פשרות בשחיתות, הפחתה במס' ההרוגים בתאונות דרכים, להחזיר את גלעד שליט)

  שירות לאומי נושא סבוך. קרא אצל נדב. מכיוון שעלות בן/בת שרות למעסיק נמוכה מאוד, הראשונים שייפגעו הם עובדים בשכר נמוך שיוחלפו על ידיהם (עוזרות גננות למשל). התחלופה הגבוהה בעייתית – בגן של בתי יש תקן לבת שרות (תמוה כי זו לא שכונת מצוקה) – התחלפו 4 בנות שרות בשנה.

 9. איתי –

  אם ביבי יעמיד פה רכבת ראויה, אני עוד עלול לחשוב עליו דברים טובים. מצחיק שאתה אומר, כי אני רוצה שד"ר זליכה יהיה מי שיעמוד בראש העסק. והשניים הרי חברים טובים.
  אבל אני מקבל את עניין הבידול במאתיים. את הרכבת ירשתי מהספרי ויניב, והם צודקים! אבל היא לא חייבת להיות דוקא במסמך הזה.

  שירות לאומי –
  נדב האיר את עיני בנושׂא הזה, ותודתי לו רבה. התשובה שלי לכך היא שהצעדים הראשונים של השירות הלאומי יהיו זהירים. אני חושב על שורה של יחידות עילית קטנות, שתפענה תוך השגחה קפדנית על איכות השירות ועל אי-פגיעה בזכויות עבודה. בעקרון, שירות אזרחי חייב לבוא בנוסף, אף-פעם לא במקום. אני מאמין שתוך 7 שנים אפשר להגיע לאיזון כזה.

  אז יש לנו שׂכר הוראה ושירות לאומי. מה עוד?
  היה חשוב לך מאד עניין המיסים. אפשר להסביר ב-30 מילה?

 10. "מסתבר שהמהפכה כבר התחילה. המטה הסוציאל-דמוקרטי, גוף המאגד אישים וקבוצות בגוון שׂמאלי מובהק, הזדרז בתגובה לקריאה של "עבודה שחורה" למפקד, וחיבר מסמך."
  צר לי לאכזב אותך אורי, המסמך הזה קיים כבר זמן רב, ולמען האמת לא נדון ברצינות בין חברי המטה ולא נקבע כמסמך רשמי.
  צר לי גם שאיתי שמודע לאמת לא דעג להעמיד אותך על דיוקם של הדברים.
  בכל מיקרא תודה על פרסום הצעתי והבירור סביבה-חברים אחדים עזרו בחיבורה-
  על המפקד עצמו בפעם אחרת ובמקום אחר.

 11. יהושע – שלום וברכה!

  אכן, למעל השתלשלות הסיפור היה יפה יותר אילו חובר המסמך לצורך המפקד. אבל זה לא באמת משנה.
  אנחנו עדיין רחוקים ממסמך שאפשר יהיה לפקוד אתו ברצינות, ואשׂמח מאד לשמוע את דעתך ואת עצותיך. מה תאמר, למשל, על הביקורת שהושמעה כאן על הדברים?

 12. אורי שלום:
  לפי השקפתי, גוף סוציאל דמוקרטי חדש יקום בחיבור של כוחות קיימים ביחד אם אנשים חדשים אשר עקרונות הסוציאל דמוקרטיה מקובלים עליהם.
  בחודש מרץ, כשחיברתי את הצעתי זה היה לאחר וויכוח במטה הסוציאל דמוקרטי בדבר הצורך במסמך קצר ותמציתי. חברים אחדים תרמו תיקונים וניסוחים, ולדעתי המסמך גם אם לא מושלם, מספיק ברור וקצר כדי לכלול את עיקרי הדברים.
  אינני רואה צורך היום לפתוח בבירור על פרטים, בעיקר מפני שמבחינה ארגונית אין התקדמות בכינוס הגורמים אשר אמורים להוות הבסיס של ההתארגנות החדשה.
  אינני רוצה להיכנס מחדש לדיוני סרק על פרטים אשר בסופו של דבר צריכים להיקבע על ידי הגוף החדש.
  רק הערה אחד, ירדן כתב:
  ""לא ניתן לבסס חברה צודקת על השליטה בעם אחר, לכן החתירה לשלום, המבוסס על שתי מדינות לשני עמים, היא אבן יסוד של המצע."
  כמה אנשים תומכי מדינת רווחה לא יחתמו בגלל החלק הלא רלוונטי הזה?
  לדעתי מוטב לוותר על תמיכה והשתתפות של גורמים הסגורים עדיין בתפיסה מעוותת זו.
  בברכה יהושע

 13. אני מאמין במשפט, שלא יהיה לך ספק.
  אבל אם המטרה היא לספור את תומכי מדיניות הרווחה, מה למשפט ולמסמכנו?

 14. יפה שהינך בין המאמינים.המטרה של המסמך היא כאמור:"לגבש ברית של כוחות פוליטיים אשר יאבקו לתיקון כולל של החברה הישׂראלית, על פי עקרונות ברורים ותוכנית מסודרת,(לכן) אנו מבקשים לקבוע מה הן המטרות של הסוציאל-דמוקרטים בישׂראל"
  לספור תומכי מדיניות רווחה,זה לא רציני ולא מוביל לשום דבר,לצערי.

סגור לתגובות.