סגל אונ' חיפה עם שובתי הפתוחה

זה עתה שבתי מישיבת ארגון הסגל הבכיר של אוניברסיטת חיפה. הסעיף הראשון על סדר היום היה, לשׂמחתי, הודעת תמיכה בשובתי האוניברסיטה הפתוחה, כהאי לישנא:

מתוך אחר "עבודה שחורה" - www.blacklabor.org

מתוך אחר "עבודה שחורה" - www.blacklabor.org

ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת חיפה תומך בזכותם הלגיטימית של עובדי האוניברסיטה הפתוחה להתארגן ולהיאבק על שיפור תנאי עבודתם. הארגון פונה להנהלת האוניברסיטה הפתוחה לכבד את חופש ההתארגנות של עובדיה.

ההחלטה התקבלה פה אחד!

נכון, המאבק עדיין רחוק מלהסתיים, והעול והסבל עדיין מנת חלקן/ם של המנחות/ים והסטודנטים/יות. ובכל זאת, צריך לעודד ולשבח כל גילוי של ערבות הדדית – סולידריות בלע"ז – בין עובדים במשק בכלל, ובין האגפים השונים של מערכת החינוך בפרט.

צריך גם לברך ולעודד את ארגון "כח לעובדים", על המהלך הנחשוני שהוא מוביל. חברות וחברים העושׂים/ות במלאכה – ישר כח!